100.000 học sinh
tại khắp các tỉnh thành trên cả nước
1.000 bài giảng
bởi các thầy cô tâm huyết và biên soạn
1.000 thầy cô
trẻ và nhiệt huyết trên cả nước
5.000 du học sinh
được đào tạo du học thành công

HỌC SINH HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

1. Ngô văn tài
Điểm thi: 10đ
2. Nguyễn Thị Trúc Ly
Điểm thi: 10đ
3. Mai Van Tuan
Điểm thi: 9.75đ
4. Nguyễn Thanh Lam
Điểm thi: 7.75đ
5. Nguyễn Ngọc Trâm
Điểm thi: 10đ
6. Bùi Thị Như Diễm
Điểm thi: 6.25đ
7. Tran Cong Nguyen
Điểm thi: 10đ
8. Mai Thi
Điểm thi: 6.5đ
9. Nguyễn Thế Phong
Điểm thi: 7.75đ
10. Nguyễn Thị Diễm Quỳnh
Điểm thi: 9.5đ

Top bài giảng được đánh giá cao

Bài 26 Minano Nihongo

Bài 26 Minano Nihongo

Thời lượng:15 Phút
Giáo viên:Cô Đỗ Thị Hà
Bài 15 Minano Nihongo

Bài 15 Minano Nihongo

Thời lượng:13 Phút
Giáo viên:Cô Đỗ Thị Hà
Bài 14 Minano Nihongo

Bài 14 Minano Nihongo

Thời lượng:19 Phút
Giáo viên:Cô Đỗ Thị Hà
Bài 13 Minano Nihongo

Bài 13 Minano Nihongo

Thời lượng:15 Phút
Giáo viên:Cô Đỗ Thị Hà
Bài 12 Minano Nihongo

Bài 12 Minano Nihongo

Thời lượng:15 Phút
Giáo viên:Cô Đỗ Thị Hà
Bài 11 Minano Nihongo

Bài 11 Minano Nihongo

Thời lượng:18 Phút
Giáo viên:Cô Đỗ Thị Hà
Bài 10 Minano Nihongo

Bài 10 Minano Nihongo

Thời lượng:12 Phút
Giáo viên:Cô Đỗ Thị Hà
Bài 9 Minano Nihongo

Bài 9 Minano Nihongo

Thời lượng:27 Phút
Giáo viên:Cô Đỗ Thị Hà

ĐĂNG KÝ THAM GIA
CHƯƠNG TRÌNH XÉT DUYỆT HỌC BỔNG
DU HỌC NHẬT BẢN - HÀN QUỐC