Bài 11 Minano Nihongo

Mô tả khóa học

Minna no Nihongo bài 11. Trong bài học này, chúng ta sẽ được học cách sử dụng các lượng từ đếm đồ vật và mỗi nhóm đồ vật khác nhau như máy móc, đồ vật mỏng, sách, ly,… sẽ có cách gọi đơn vị đếm khác nhau. Nghe thôi cũng thấy thú vị rồi phải không các bạn? Hãy cùng cô Hà học chi tiết về bài 11 nhé!

       1. Đếm đồ vật

  • ひとつ、ふたつ…とお là số đếm chung cho đồ vật đến 10. Từ 11 sử dụng như đếm số thông thường.
  • Các trợ từ số đếm: Là những từ được đặt sau số để đếm các đồ vật, người…
  • 2. Cách dùng lượng từ
  • Cách dùng : Khi chữ số đi kèm với hậu tố chỉ đơn vị thì được gọi là lượng từ. Thông thường, lượng từ được đặt trước động từ mà nó bổ nghĩa, trừ trường hợp đó là lượng từ chỉ thời gian.